Projektadatok

Kedvezményezett neve: Lenti Város Önkormányzata
Projekt címe: Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Lentiben
Szerződött támogatás összege: 998.992.838 forint
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. április 30.
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00028

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

A projekt általános célja a TOP-2.1.3 Felhívással összhangban Lenti belterületi csapadékvíz elvezetési, -gazdálkodási rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése. Cél a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a település belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól. Konkrét cél az ár és belvíz veszélyeztetettségi szempontból veszélyeztetett Lenti város környezetbiztonságának növelése a meglévő csapadékvíz-elvezető, belvízelvezető rendszer különböző műszaki megoldásokkal történő felújításával, kialakításával Lenti városban és városrészeiben. További cél a megújult bel-, és csapadékvíz-elvezető rendszer hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása (rendszeres karbantartás, a rendszer folyamatos ellenőrzése), amely segíti a további környezeti károk elkerülését, valamint a fejlesztés megvalósításával a csapadékvíz okozta károk minimalizálása, az épített környezet értékeinek megóvása.

A projekt keretében Lenti városában a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése/felújítása valósul meg csatornák keresztmetszetének bővítésével, nyílt árkok magassági vonalvezetésének, folyásirányának rendezésével, teljes mederrekonstrukcióval, árkok keresztmetszetének bővítésével, profilozásával, új csőátereszek beépítésével, új földárok kialakításával.

A fejlesztés tervezetten az alábbi területeken valósul meg: Lenti Kossuth Lajos utca – Dózsa György utca; Lenti Akácfa – Szövetkezet – Ifjúság utca; Lenti Petőfi – Honvéd utca, Lenti Átkötő utca; Lenti Akácfa utca; Lenti Kisfaludy utca; Sár-Berki-patak; Lenti-patak; Lentihegy, Harangláb utca; LentiMáhomfa, Máhomfai utca; Lenti-Mumor, Damjanich utca; Lenti-Mumor, Arany János utca; LentiBárszentmihályfa, Mihályfai út; Lenti-Bárszentmihályfa, Kölcsey Ferenc utca; Bárszentmihályfai-patak; Lentikápolna Falu-patak.

A tevékenység keretében tervezetten a Kerka-Sár-berki-árok árvízvédelmi töltés esetében a 0+040 – 0+333 km szelvények között a meglévő keresztmetszeti kialakításhoz igazodva a töltés magasítását kell elvégezni a belterületi ingatlanok védelme érdekében.

Mindezek mellett a Lenti-patak árvízvédelmi töltését az 2+109 – 2+287 km szelvények között a mértékadó árvízszintnek megfelelő magasságban és koronaszélességűre való fejlesztése a cél.

A beruházás során kapubejárók bontása és helyreállítása, valamint a fejlesztés miatt szükséges útátvágások valósulnak meg, illetve a beruházás során sérülhetnek az útpadkák, így ennek következtében elengedhetetlenek a helyreállító munkálatok.